Verwarming zonder gas

Verwarming zonder gas

De warmtepomp als alternatief voor verwarming op gas

Bent u op zoek naar een alternatief voor uw aardgasverwarming, dan kunt u volledig overstappen op verwarming zonder gas. Onder de moderne verwarmingssystemen zijn warmtepompen de eerste keuze als milieuvriendelijk en toekomstbestendig alternatief voor gas. Dit is vooral te danken aan het feit dat de klimaatvriendelijke apparaten volledige onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen mogelijk maken, omdat ze gratis omgevingswarmte uit de lucht, de grond of het grondwater gebruiken. Er is nauwelijks CO2-uitstoot. Om een ​​warmtepomp te laten werken heb je elektriciteit nodig, bij voorkeur groene stroom. Voor de installatie heeft het apparaat, afhankelijk van het type warmtepomp, een geschikte parkeerplaats nodig voor de buitenunit (lucht/water-warmtepompen), een boorgat voor geothermische sondes of geothermische collectoren (pekel/water-warmtepompen) die vergunningplichtig is, of een boorgat om het grondwater af te tappen (water-naar-water-warmtepompen).

Het gevoelige verwarmingssysteem vereist echter een doordachte planning en kan een uitdaging worden in oude gebouwen. Een goede thermische isolatie van het gebouw en lage aanvoertemperaturen zijn voorwaarden om de warmtepomp kostenefficiënt te laten werken. Daarom wordt de warmtepomp beschouwd als de beste alternatieve verwarming voor eengezins- en meergezinswoningen, vooral in nieuwbouw.

Bij het ombouwen van het gasverwarmingssysteem naar een warmtepomp moet u er rekening mee houden dat de verwarmingsoppervlakken mogelijk moeten worden opgeknapt en dat er leidingen van de buitenunit naar het huis worden gelegd. De warmtepomp is aanvankelijk met 15.000 tot 20.000 euro duurder in aanschaf, maar scoort met lage bedrijfs- en onderhoudskosten als een goedkoop alternatief voor gasverwarming en kan op de lange termijn financieel de moeite waard zijn.

Een interessant alternatief voor aardgas is verwarming met een warmtepomp en zonne-energie. In combinatie met een fotovoltaïsche installatie is het mogelijk om zelf de elektriciteit voor uw huis op te wekken. Hiermee verwarm je bijna energie zelfvoorzienend en gebruik je de opgewekte elektriciteit voor andere apparaten in het huishouden, waaronder het opladen van elektrische auto’s.

Hybride verwarming als alternatief voor klassieke gasverwarming

Bent u op zoek naar een alternatief voor uw gasverwarming, dan hoeft u deze niet volledig te vervangen om goedkoper en milieuvriendelijker te verwarmen. Er is ook de mogelijkheid om uw verwarmingssysteem te upgraden met moderne condensatietechnologie en hernieuwbare energiebronnen. De combinatie van twee verwarmingstechnologieën combineert de voordelen van fossiele en hernieuwbare energiebronnen in een hybride systeem.

Een gashybride verwarming werkt betrouwbaar en efficiënt en maakt tegelijkertijd duurzame verwarming mogelijk. De regeneratieve energiebron – zonne-energie of omgevingswarmte – dekt de basiswarmtebehoefte van het huis voor verwarming en warmwaterbereiding, terwijl de condensatieketel op gas voor de ondersteunende energievoorziening zorgt en in tijden van hoge belasting de piekbelasting op zich neemt. De hybride verwarming kiest altijd de zuinigste verwarmingsmethode. Hierdoor wordt u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, kunt u uw gasverbruik verminderen en zorgt u voor minder CO2-uitstoot.

Een hybride systeem is een alternatief voor pure gasverwarming in oude en nieuwe gebouwen. Gashybride verwarming heeft zich gevestigd als een populaire verwarmingsoplossing in moderniseringsprojecten, omdat het voldoet aan de hogere warmtebehoefte van oudere gebouwen. Wil je niet helemaal gasloos verwarmen, dan kun je in een nieuwbouwwoning ook een mix van fossiele en hernieuwbare energiebronnen installeren. De duurzame uitbreiding van gasverwarming naar hybride verwarming vormt een betrouwbare overbruggingstechnologie voor de langdurige omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen.

Is verwarmen met waterstof een alternatief voor gasverwarming? Ja, waterstof kan net als aardgas worden verbrand en worden gebruikt om een ​​gebouw te verwarmen. De nieuwe, voor 20 procent waterstof gecertificeerde gaskachels van Bosch maken al gebruik van deze klimaatvriendelijke technologie. Met onze gascondensatieketels ben je dus toekomstbestendig. Op het gebied van alternatieve verwarming werkt Bosch ook aan de ontwikkeling van een innovatieve brandstofcel die tegelijkertijd warmte en elektriciteit kan produceren. Ook is het denkbaar dat u overstapt op biogas als alternatief voor aardgas. Groen gas of hernieuwbaar gas is een milieuvriendelijkere brandstof en kan worden bijgemengd in een bestaand gassysteem.

Vul de verwarming op gas aan met een zonnesysteem als alternatief

Een condensatieketel op gas is optimaal te combineren met een zonnesysteem als praktisch en efficiënt alternatief om gas gedeeltelijk te vervangen. Zo kunt u van de lente tot de herfst grotendeels klimaatvriendelijk verwarmen en warm water produceren zonder aardgas. U kunt kiezen tussen thermische zonne-energie en fotovoltaïsche systemen, die zonlicht gebruiken om ofwel warmte voor verwarming en warm water of elektriciteit voor de energievoorziening van het huishouden te produceren.

Het besparingspotentieel van gasverwarming met zonne-energie ten opzichte van een puur fossiel verwarmingssysteem bedraagt ​​gemiddeld 20 procent van de totale warmtebehoefte en is afhankelijk van de isolatie van het gebouw. Vooral in de zomer, wanneer de zon veel schijnt, kan het zonnesysteem de volledige energielast voor de warmwaterbereiding dekken.

Als alternatief voor klassieke gasverwarming is de combinatie van condensatietechnologie en thermische zonne-energie bijzonder effectief gebleken bij het besparen van energie in eengezinswoningen. Een zonneboiler is relatief goedkoop in aanschaf en eenvoudig te installeren. Vooraf moet de staat van het dak gecontroleerd worden en of de collectoren correct op de zon gericht kunnen worden. De toevoeging van een zonnesysteem aan het gasverwarmingssysteem wordt gesubsidieerd door de staat. In principe is het gebruik van zonne-energie een goed en goedkoop alternatief voor gasverwarming. Een zonnesysteem alleen is echter niet voldoende als alternatief verwarmingssysteem.

Verwarming zonder gas
Schuiven naar boven