Financieel

Waarom jouw bedrijf een kredietverzekering nodig heeft

In de zakelijke wereld is het nemen van risico’s onvermijdelijk. Een van de grootste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, is het risico van wanbetaling door klanten. Wanbetaling kan ernstige gevolgen hebben voor de financiële gezondheid en groei van een bedrijf. Om deze risico’s te beperken en bescherming te bieden tegen onvoorziene gebeurtenissen, is een kredietverzekering […]

Erven of schenken?

Waarom de termen erfenis en Nalatenschap niet synoniem zijn Heel vaak worden de termen erfenis en nalatenschap in de dagelijkse taal als synoniemen gebruikt. Juridisch is er echter een groot verschil. De erfenis De erfgenaam is uw algehele rechtsopvolger. Als er slechts één erfgenaam is, spreekt men ook wel van de enige erfgenaam. Als er […]

Schuiven naar boven