Disclaimer

De projectorganisatie van Het Vergeten Bombardement is verantwoordelijk voor de informatie op de website www.vergetenbombardementmiddelburg.nl. Deze website wordt met zorg geredigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Desondanks kan de inhoud onjuistheden of onvolledigheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De projectorganisatie van Het Vergeten Bombardement kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website www.vergetenbombardementmiddelburg.nlof de websites waarnaar wordt verwezen.

Mocht deze website informatie bevatten waarvan u het vermoeden heeft dat deze onjuist is, dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan:info@vergetenbombardementmiddelburg.nl